Yaratıcı Endüstriler: Güncel Pratikler ve Örgütsel Yapı

İTÜ Bölge Planlama Y. Lisans programı 2017 bahar dönemi ‘Bölgesel Gelişme ve Yaratıcı Sektörler’ dersi kapsamında düzenlenen Yaratıcı Endüstriler: Güncel Pratikler ve Örgütsel Yapı başlıklı panele İTÜ ARI TEKNOKENT Kuluçka Ve Hızlandırma Programları Müdürü Selma Bahçıvanoğlu, SOLO PROJELER DANIŞMANLIK Genel Müdürü Nurten Meriçer, YARATICI FIKIRLER ENSTITÜSÜ Kurucu Ortağı Engin Önder, ATÖLYE Komünite ve Makerlab Yöneticisi Atılım Şahin ve YEKON Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kasapoğlu katıldılar.

Panelin açılışında panelin moderatörü Ebru Kerimoğlu Yaratıcı Endüstriler kavramını tanımladı. Birleşmiş Milletler çeşitli yayınlarında sosyal, kültürel ve ekonomik faydaların bütünleştiği sektörler olarak; yaratıcı endüstrileri ülkelerin ekonomik büyümesinin temel kaynağı, işgücü yaratan ve ülkelerin küresel ekonomiye katılımını arttıran temel eleman olarak kabul etmekte, yaratıcı ekonomiyi ise sosyal içerme, kültürel çeşitlik ve insan kaynağı gelişimini teşvik eden bir model olarak tanımlamaktadır. Yaratıcı endüstriler, ekonominin dinamik sektörleri olarak, katma değer, işgücü ve ihracat büyümesine pozitif etki yapmaktadırlar. Yaratıcı ürün ve hizmetler üretmek üzere yetenekli işgücü ve girişimciliği harekete geçirmeleri bakımından kent, bölge ve ülke ekonomileri için özel önem taşımaktadırlar.

Ders kapsamında yürütülen araştırmalar sonucunda Türkiye’de, İstanbul özelinde yaratıcı endüstriler odaklı ağ ve benzer örgütlenme yapıları incelendiğinde kent bütününü kapsayıcı yapılara rastlanmadığı ifade edildi.

İstanbul’da yaratıcı endüstrilerin gelişimine katkı sağlayan mevcut yapıların, örgütlenme biçimleri bakımından dünyadaki gelişmiş ekonomilerin var olduğu alanlardaki yaratıcı ekonomi kapsam ve gelişimi paralelindeki örgütlenme yapılarından finansman, sosyal ve kurumsal  yapı bakımından nitelik ve nicelik olarak farklı ve kısmen yetersiz olduğunun altı çizildi.

Panelde konuşan Nurten Meriçer, 2000lerin başından itibaren kurucu ya da katılımcı olduğu Company of Friends, Bağımsız Profesyoneller Derneği, 34solo ve Dutch Design Desk gibi çeşitli örgütlerdeki deneyimlerinden yola çıkarak bundan sonraki örgütlenme biçimlerinin başarılı olabilmesi için ip uçları verdi.

Panel sonuç metni için lütfen tıklayın

 

Advertisements