Bireysel ve kurumsal düzeyde yaratıcı potansiyelin ölçümlenmesini sağlayan değerlendirme ve gelişim merkezi uygulamaları kişi, ürün, ortam ve süreç bazında yaratıcılığın gelişimine ışık tutuyor.

Advertisements