Yaratıcılık Atölyesi- Hareketler

Yaratıcılık konusunda çoğumuzun en yabancı olduğu araç bedenimiz. Beden ve hareket sadece kendi alanını etkilemekle kalmayıp yazı, çizi ve benzeri diğer araçlara dayalı yaratıcı süreçleri de yönlendirebiliyor. Atölyedeki çalışmaların bir bölümü de beden ve hareket egzersizlerine ayrılıyor. Bireysel egzersizlerin yanı sıra grup çalışmaları ile kolektif yaratıcılığın da önü açılıyor.

Bir sonraki Yaratıcılık Atölyesi 22-23-24 Eylül tarihlerinde Tiyatro Medresesi’nde…

Advertisements

Yaratıcılık Atölyesi – Çizgiler

‘Çöp adam çizmeyi bile beceremem’ diyorsanız yanılıyorsunuz. Yaratıcılığı görünür kılan araçlardan bir diğeri de ‘çizgiler’. Kelimeler kadar sık kullanılan bir araç olmasa da özellikle görsel alanla ilgili olanlar çizgileri kelimelere tercih ediyorlar. Yaratıcılık Atölyesi’ndeki egzersizlerin bir bölümünde biz de yazının yanında çizi ile de epeyce haşır neşir oluyoruz. Serbest çizim egzersizleri ile aklımızdaki imajları görsel malzemeye çevirirken  bir yandan da imaj bankamızı zenginleştirecek başka yol ve yöntemleri de öğreniyoruz.

Bir sonraki Yaratıcılık Atölyesi 22-23-24 Eylül 2017 tarihlerinde Tiyatro Medresesi‘nde.

 

Yaratıcılık Atölyesi- Kelimeler

Yaratıcılığın ortaya çıktığı en temel ve herkese açık araç dil. Bu nedenle temel çalışmalarımız öncelikle kelimeler ile başlıyor. Serbest yazım egzersizleri zihnin kelimeleri daha akıcı bir biçimde kullanmasını, haznemizin derinliklerinde kalmış kelimelerle yeniden bağlantı kurmamızı ve yazma eyleminin getirdiği yaratıcı yoğunlaşmayı sağlıyor. Atölyedeki egzersizlerin bir bölümü görsel imaj ve beden-hareket çalışmalarının yanı sıra dil-yazı alanına ayrılıyor.

Bu yılın 2. Atölyesi Adatepe Taşmektep’te 26-27-28 Ağustos’ta gerçekleşecek. Tiyatro Medresesi’ndeki 2. Atölye ise 22-23-24 Eylül tarihlerinde…

 

 

 

Yaratıcılık Atölyesi …

Bu yılın ilk Yaratıcılık Atölyesi 16-18 Haziran tarihlerinde Tiyatro Medresesi’nde 8 kişilik bir grupla gerçekleşti. Yaratıcılıkla ilgili atölye çalışmaları söz konusu ise mekanının sağladığı olanaklar oldukça belirleyici oluyor. Mekanın katılımcılara ve eğiticiye ilham veren, hareketlerini sınırlamayan, açık ve kapalı alanlarda zamansız çalışma imkanı sunan ve tamamen yaratıcı gelişimlerine odaklanabilecekleri bir ortam sağlaması sonuçları doğrudan etkiliyor. Atölye çalışmalarında Tiyatro Medresesi’nin zemini tatami kaplı büyük salonu, orta bölümdeki geniş çimenlik alan, amfitiyatro ve diğer mekanları bizlere kullanım olarak oldukça zengin seçenekler sunuyor. Çevredeki patikalar ise ilham verici doğa yürüyüşleri için ideal. Hemen yakındaki Matematik Köyü de farklı çalışmalara katılmak için ziyaret edilebiliyor.

Bu yılın 2. Atölyesi yine benzer bir mekanda, Adatepe Taşmektep’te 26-27-28 Ağustos’ta gerçekleşecek. Tiyatro Medresesi’ndeki 2. Atölye ise 22-23-24 Eylül tarihlerinde…

 

Yaratıcı Endüstriler: Güncel Pratikler ve Örgütsel Yapı

İTÜ Bölge Planlama Y. Lisans programı 2017 bahar dönemi ‘Bölgesel Gelişme ve Yaratıcı Sektörler’ dersi kapsamında düzenlenen Yaratıcı Endüstriler: Güncel Pratikler ve Örgütsel Yapı başlıklı panele İTÜ ARI TEKNOKENT Kuluçka Ve Hızlandırma Programları Müdürü Selma Bahçıvanoğlu, SOLO PROJELER DANIŞMANLIK Genel Müdürü Nurten Meriçer, YARATICI FIKIRLER ENSTITÜSÜ Kurucu Ortağı Engin Önder, ATÖLYE Komünite ve Makerlab Yöneticisi Atılım Şahin ve YEKON Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kasapoğlu katıldılar.

Panelin açılışında panelin moderatörü Ebru Kerimoğlu Yaratıcı Endüstriler kavramını tanımladı. Birleşmiş Milletler çeşitli yayınlarında sosyal, kültürel ve ekonomik faydaların bütünleştiği sektörler olarak; yaratıcı endüstrileri ülkelerin ekonomik büyümesinin temel kaynağı, işgücü yaratan ve ülkelerin küresel ekonomiye katılımını arttıran temel eleman olarak kabul etmekte, yaratıcı ekonomiyi ise sosyal içerme, kültürel çeşitlik ve insan kaynağı gelişimini teşvik eden bir model olarak tanımlamaktadır. Yaratıcı endüstriler, ekonominin dinamik sektörleri olarak, katma değer, işgücü ve ihracat büyümesine pozitif etki yapmaktadırlar. Yaratıcı ürün ve hizmetler üretmek üzere yetenekli işgücü ve girişimciliği harekete geçirmeleri bakımından kent, bölge ve ülke ekonomileri için özel önem taşımaktadırlar.

Ders kapsamında yürütülen araştırmalar sonucunda Türkiye’de, İstanbul özelinde yaratıcı endüstriler odaklı ağ ve benzer örgütlenme yapıları incelendiğinde kent bütününü kapsayıcı yapılara rastlanmadığı ifade edildi.

İstanbul’da yaratıcı endüstrilerin gelişimine katkı sağlayan mevcut yapıların, örgütlenme biçimleri bakımından dünyadaki gelişmiş ekonomilerin var olduğu alanlardaki yaratıcı ekonomi kapsam ve gelişimi paralelindeki örgütlenme yapılarından finansman, sosyal ve kurumsal  yapı bakımından nitelik ve nicelik olarak farklı ve kısmen yetersiz olduğunun altı çizildi.

Panelde konuşan Nurten Meriçer, 2000lerin başından itibaren kurucu ya da katılımcı olduğu Company of Friends, Bağımsız Profesyoneller Derneği, 34solo ve Dutch Design Desk gibi çeşitli örgütlerdeki deneyimlerinden yola çıkarak bundan sonraki örgütlenme biçimlerinin başarılı olabilmesi için ip uçları verdi.

Panel sonuç metni için lütfen tıklayın